SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei ”Cadou Surpriză” (denumită în continuare „Campanie”) este Bio Diva SRL, cu sediul în Rădăuți, Str. Gării, nr. 22, județ Suceava. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Campania va fi operată prin intermediul S.C. BIO DIVA SRL, din str. Gării nr. 22, Rădăuți, județ Suceava, C.U.I. RO34655099, înregistrată la Reg. Comertului sub nr. J33/545/2015.
SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI
Campania se va desfășura în perioada 31 ianuarie 2022 – 28 februarie 2022 doar prin intermediul magazinului on-line al societății Bio Diva, biodiva.ro. Sunt luate în considerare doar comenzile plasate pe magazinul on-line www.biodiva.ro. Comenzile primite prin intermediul altor platforme de vânzare (de ex.: emag.ro, teamdeals.ro, etc.) nu fac obiectul prezentei campanii.
SECȚIUNEA 3. DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate al participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Pentru a putea beneficia de Campanie, participanții trebuie să lanseze o comandă pe website-ul www.biodiva.ro, care să conțină minim un produs.
SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înregistrarea unei comenzi, exclusiv în scopul facturării, livrării și acordării cadoului conform campaniei.
SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
Clienții vor afla de campanie de pe pagina web a magazinului on-line, precum și de pe pagina de Facebook/Instagram: BioDiva - Frumusețe Naturală/#biodiva_shop. Orice client care finalizează o comandă între 31.01.2022 - 28.02.2022, va primi automat un cadou ! Cadourile sunt oferite în limita stocului disponibil. Stocul acestora este asigurat în momentul efectuării comenzii care face obiectul acestei campanii. Dacă ulterior, se epuizează stocul alocat unui prag, se va înlocui produsul oferit cadou, cu unul disponibil în stoc, și aproximativ de aceeași valoare ca a celui anterior. Orice modificare va fi afișată în prezentul regulament.
SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI
Se vor acorda cadouri în funcție de valoarea comenzii/comenzilor efectuate(inclusiv TVA):
Prag 1: valoare comandă = 0-100 lei, se oferă cadou:
Un produs din magazinul biodiva.ro, a cărui valoare este cuprinsă între 7 - 12 lei
Prag 2: valoare comandă = 100-200 lei, se oferă cadou:
Un produs din magazinul biodiva.ro, a cărui valoare este cuprinsă între 12 - 20 lei
Prag 3: valoare comandă = 200-300 lei, se oferă cadou:
Un produs din magazinul biodiva.ro, a cărui valoare este cuprinsă între 20 - 31 lei
Prag 4: valoare comandă = 300-500 lei, se oferă cadou:
Un produs din magazinul biodiva.ro, a cărui valoare este cuprinsă între 31 - 45 lei
Prag 5: valoare comandă = 500-700 lei, se oferă cadou:
Un produs din magazinul biodiva.ro, a cărui valoare este cuprinsă între 45 - 62 lei
Prag 6: valoare comandă = 700-900 lei, se oferă cadou:
Un produs din magazinul biodiva.ro, a cărui valoare este cuprinsă între 62 - 82 lei
Prag 7: valoare comandă >= 900 lei, se oferă cadou:
Un produs din magazinul biodiva.ro, a cărui valoare este cuprinsă între 82 - 105 lei
SECTIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 28 februarie 2022, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea.
SECTIUNEA 8. LITIGII
A se vedea art. 13 din Termeni si Condiții.

CategoriiProducători